Steinkjerbygg KF:

Har 150.000 kvadratmeter bygg å vedlikeholde

TYPISK OPPDRAG: Utskiftning av vinduer og dører i de mange bygårdene i Steinkjer sentrum, er et typisk oppdrag for Kjell Einar Hiller (t.v.), Roger Heggli og Ketil Stavås Olsen i driftsavdelingen til Steinkjerbygg KF. Her foran leilighetene med adresse Håkkagata 3 på Sneppen der alt av vinduer og dører skal skiftes ut. 

Nyheter

Drift og vedlikehold av kommunale boliger er fortsatt, og har alltid vært, Steinkjerbyggs viktigste arbeidsoppgaver. Fra 1. januar 2018 overtok Steinkjerbygg KF alt av såkalte formålsbygg (kontor, sykehjem, skoler, barnehager). Dermed er Steinkjerbygg til stede på 160 ulike adresser i Steinkjer kommune med 43 formålsbygg og 700 boenheter.