Dette kan bli hjemmetjenestens nye lokaler

ledige lokaler på Sannan: Når ambulansetjenesten flytter til det nye Helse- og beredskapshuset på Nordsileiret blir Hasle Gjerdes store hus på Sannan stående tomt. Husleieavtalen Helse Nord-Trøndelag inngikk med Hasle Gjerde går imidlertid helt fram til 2027. Seinest for to uker siden var representanter fra kommunen og så på lokalene, som inneholder kontorer og andre rom – og flere garasjer. 

Nyheter

Når Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus i Steinkjer blir innflyttingsklart flytter ambulansetjenesten dit. Helse Nord-Trøndelags kontrakt med Hasle Gjerde går fram til 2027. Nå er det snakk om at kommunens hjemmetjeneste skal flytte inn der.