Nytt lavterskeltilbud:

Åpner døra for mennesker i sorg

ÅPEN DØR: Den siste tirsdagen i hver måned åpner Marius Lie (t.v.), Tine Jøhnk og Øystein Bjørnes døra for mennesker i sorg. Første samling blir tirsdag 26. mars klokka 19.00 på rådhuset.  Foto: Øyvind Bones

I vårt daglig virke ser vi et behov for et lavterskel tilbud for å samle mennesker i sorg

Sokneprest Tine Jøhnk
Nyheter

Sokneprest Tine Jøhnk og Marius Lie i Lie Begravelsesbyrå ønsker å åpne døra for mennesker i sorg.

– Sorg er fortsatt tabulagt, selv om det er en naturlig del av livet. I vårt daglig virke ser vi et behov for et lavterskeltilbud for å samle mennesker i sorg, sier sokneprest Tine Jøhnk.

– Det finnes tilbud for pårørende i sorg, men det kreves ofte at de tar kontakt. Da blir terskelen for høy – det ønsker vi å gjøre noe med, sier Marius Lie i Lie Begravelsesbyrå.

Tett på pårørende

Begge jobber tett på mennesker i sorg og står til tjeneste for pårørende i forbindelse med dødsfall. De klarer ikke å følge opp alle over lengre tid, og ser et klart behov for en uformell og uforpliktende møteplass.

– I forbindelse med et dødsfall er det et stort trykk rett etter dødsfallet, både fra familie, slekt, venner, begravelsesbyrået og presten. Etter begravelsen opplever nok mange at det blir veldig stille og en forventning om at de skal komme seg videre i livet. Når vi tar kontakt får vi ofte høre at det går bra, men vi ser at mange sliter med sorg, sier Marius Lie.

De to profesjonelle sorgarbeiderne understreker at det nye tilbudet er livssynsnøytralt og skal drives av frivillige. De har blitt møtt med åpne armer av varaordfører Øystein Bjørnes i Steinkjer kommune, som stiller Fredrikkesalen på rådhuset til disposisjon.

– Det er viktig å skape et trygt miljø der pårørende kan dele erfaringer og snakke sammen. Det er viktig å møte likesinnede som forstår deres situasjon, sier Øystein Bjørnes.

Samarbeid med frivillige

Marius Lie og Tine Jøhnk ønsker å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, deriblant saniteten.

– Vi håper å involvere flere i tilbudet for det skal være drevet av frivillige. I vårt daglig virke er det ofte enveis kommunikasjon – med tilbudet Åpen dør ønsker vi å få til gode samtaler og et uformelt møteplass der pårørende bare kan møte opp eller delta mer aktivt, sier sokneprest Tine Jøhnk, og legger til at hun og Marius Lie gjør dette på fritiden.