Søker aktivitetsvenner til personer med demens

arbeidsgruppe: Birgit Bjerkan og Nina Elisabeth Nilsen fra kommunens støtte- og fritidskontakttjeneste, Målfrid Tessem fra Steinkjer demensforening og tjenesteenhetsleder Marit Strugstad fra dag- og døgnrehab. Demenskoordinator Gunn Nordgård er også med i arbeidsgruppen, men var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Nyheter

Siden 2014 har Nasjonalforeningen for folkehelse utviklet Aktivitetsvenn, et tilbud for personer med demens. Tilbudet er landsdekkende og baserer seg på frivillig innsats for demenssyke. Nå er tilbudet under etablering også i Steinkjer.