Solid overskudd i 2018 både i Steinkjer og Verran

Rådmann Torunn Austheim og økonomisjef Øystein Larsen har god grunn til å være fornøyde med det regnskapsmessige resultatet for Steinkjer og Verran i 2018. Her under presentasjonen av budsjettet for 2019.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Rådmann Torunn Austheim i Steinkjer og Verran sendte i dag ut en pressemelding om kommunenes regnskapsmessige resultat for 2018.