Har ikke funnet noe i kommunale dokumenter som tilsier at Holdenvegen er kommunal

Almlid ble mistenksom

HVEM EIER veien?: Den 3,4 kilometer lange strekningen fra Follavatnet opp til Holden er antakeligvis eid av NTE. Almlid har ikke funnet noe i gamle kommunestyreprotokoller som tilser at vegen er kommunalt eid. 

Nyheter

Holdendammen og Strømseterdammen skal oppgraderes for 150 millioner kroner. NTE er i full gang med planleggingen av arbeidet. Blant annet har de vært på befaring med Verran kommune på Holdenvegen fra Follavatnet til Holden. Ifølge sakspapirene til kommunestyremøtet i Verran i forrige uke, er vegen 3,4 kilometer lang. 800 meter eies av NTE og 2.600 meter eies av Verran kommune.