Har ikke funnet noe i kommunale dokumenter som tilsier at Holdenvegen er kommunal

Almlid ble mistenksom

HVEM EIER veien?: Den 3,4 kilometer lange strekningen fra Follavatnet opp til Holden er antakeligvis eid av NTE. Almlid har ikke funnet noe i gamle kommunestyreprotokoller som tilser at vegen er kommunalt eid.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Holdendammen og Strømseterdammen skal oppgraderes for 150 millioner kroner. NTE er i full gang med planleggingen av arbeidet. Blant annet har de vært på befaring med Verran kommune på Holdenvegen fra Follavatnet til Holden. Ifølge sakspapirene til kommunestyremøtet i Verran i forrige uke, er vegen 3,4 kilometer lang. 800 meter eies av NTE og 2.600 meter eies av Verran kommune.

– Dette mener jeg er feil. Derfor tok jeg turen til arkivet og leste gjennom kommunestyreprotokoller langt tilbake i tid. Det eneste jag fant var fra 1951, hvor E-verket kom med en forespørsel til kommunen om de ville overta vegen. Det svarte kommunen negativt på. Jeg kan selvsagt ikke utelukke at jeg har oversett noe, men alt tyder på at hele strekningen er eid av NTE, sier Kolbjørn Almlid.