Sterk og stødig treningsgruppe i Stod

Etter suksess i flere av grendene i Steinkjer startes det nå opp en ny treningsgruppe i Stod.

STOD: Lena Bjørnback er klar med sterk og stødig treningsgruppe i Stod. Her sammen med spreke seniorer i Sparbu. 

Nyheter

– Dette er et samarbeid mellom frisklivssentralen og frivillighetssentralen i Stod. Første trening blir fredag, sier fysiotera- peut Lena Bjørnback i Frislivssentralen.

Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende fra 65 år med begynnende funksjonssvikt og ustøhet, som går uten hjelpemidler innendørs og fortsatt klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand. Målet er å tilby et kunnskapsbasert og kvalitetssikret treningstilbud for seniorer i kommunen, med tanke på forebygging.

– Treningen er gratis og alle er hjertelig velkommen til å komme å prøve, sier Lena Bjørnback.