Nersanna eller Nersanda?

Det er ikke alltid lokale stedsnavn stemmer med det som står på kartet.

På Nersanda i Malm ligger vegstubben Nersanna. Frank Christiansen er opptatt av lokale stedsnavn og hvorfor steder har navnene de har. Og vil ha navn som er mest mulig lik de lokale. 

Nyheter

Noen ganger vinner dialekt, men i de fleste tilfeller er det riktig språk som vinner.