Nersanna eller Nersanda?

Det er ikke alltid lokale stedsnavn stemmer med det som står på kartet.

På Nersanda i Malm ligger vegstubben Nersanna. Frank Christiansen er opptatt av lokale stedsnavn og hvorfor steder har navnene de har. Og vil ha navn som er mest mulig lik de lokale.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Noen ganger vinner dialekt, men i de fleste tilfeller er det riktig språk som vinner.

Når man skal skifte navn eller en veg skal få nytt navn, må det godkjennes av offentlige språkmyndigheter. Det er en kjensgjerning at trøndersk dialekt ikke alltid harmoniserer med hva språkrådet måtte mene. Mange lokale har sterke meninger om akkurat dette.