Foreninger, kollegaer og andre møtes til sosialt treff i Steinkjer

Møtes hos Baker'n

Steinkjer Revmatikerforening: F.v. Erling Årdal, Andor Johansen, Ole M. Linløkken, Brit Ostad, Anne Marie Brandsegg, Grethe Lothe, Oddny Finstad, Bjørg Nonstad, Gunhild Solnes, Magnar Finstad, Hans Lothe, Knut Brandsegg, Per Morten Hegge, Ingeborg Hegstad, Brynjar Solnes, Gerd K. Ringstad og Edith Ramberg.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

Hver tirsdag i ti år har flere av de vel 220 medlemmene i Steinkjer Revmatikerforening møttes til gåtur, kaffe og sosialt lag.