Krangel om eierforhold

De folkevalgte i hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning var på befaring i Valhallvegen tirsdag. Her fikk de blant annet utdelt en kjøpekontrakt, som de seks huseierne mener beviser at de eier fellesarealet som blir adkomsten til den planlagte garasjen. Klagesaker gjelder en søknad om dispensasjon fra gjeldende plan.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Seks huseiere i Valhallvegen i Søndre Egge er klar til å gå til rettssak mot Steinkjer kommune om hvem som eier fellesareal.

Kranglesaken startet for to år siden da Adrian Egge og Julie Skjelstad i Valhallvegen 13 søkte om riving av et gammelt uthus og bygging av ny garasje. De ønsker å bygge en garasje over to plan med inn- og utkjøring fra gatenivå i Valhallvegen.