Ny klage fra 22 private barnehager

NY KLAGE: Dag Olav Stølan har levert en ny klage på vegne av de 22 private barnehagene i Steinkjer og Verran kommune. 

Nyheter

Den første klagen fra de private barnehagene i Steinkjer resulterte i en ekstrautbetalingen på over to millioner kroner. Det skjedde etter at det ble påvist flere feil og mangler i driftsregnskapet til de kommunale barnehage, som avgjør hvor mye penger de private barnehagene får per barn. Nå er det levert inn en ny klage der det fortsatt stilles spørsmålstegn med beregningsgrunnlaget.

I klagen stilles det også en rekke spørsmål og krav om bruken av lærlinger i de kommunale barnehagene. Ifølge det nasjonale regelverket skal kostnadene til lærlinger holdes utenfor regnskapene, men de private barnehagene mener det blir feil når lærlingene erstatter innleie av vikar.