Vil bygge tre nye kornsiloer

Steinkjer kornsilo ønsker å bygge tre nye kornsiloer foran dagens anlegg.   Foto: SWECO

Nyheter

Steinkjer kornsilo ønsker å bygge tre nye siloer som vil mer enn doble lagringskapasitet av lokalt korn.

Dagens tre siloer ved Steinkjer kornsilo er bygd i 1939, 1958 og 1969. Totalt rommer de tre siloene 7.000 tonn.