Trafikktelling for Prosjekt Jakob

Marthe Mollan Sesseng og Marthe Veie i Norconsult har denne uka dokumenert trafikken i sentrum. 

I Prosjekt Jakob foreslås det å stenge Jakob Weidemanns gate.   Foto: Praksis Arkitekter / Pir II

Nyheter

Nå er arbeidet med en ny plan for trafikken i sentrum i gang. Første oppdrag er trafikktellinger utført av Norconsult.

Tirsdag og torsdag fra klokka 15.00 til 17.00 denne uka stilte Marthe Mollan Sesseng og Marthe Veie fra Norconsult seg opp for å dokumentere all aktivitet i krysset Kongens gate og Jakob Weidemanns gate.

Personbiler, store kjøretøy, fotgjengere og syklister fikk hver sin strek i blokka. Tellingen viser også hvor mange som kjører ut av parkeringsplassene på Teleplassen og ved Atleten. Trafikktellingene er starten på et reguleringsarbeid om Jakob Weidemanns gate, som foreslås stengt for biltrafikk i forbindelse med bygging av nytt kulturhus.