Bygger om Steinkjers stolthet fra 1952

Nyheter

Samfunnshuset var Steinkjers stolthet da det sto ferdig i 1952, men fremstår i dag som nedslitt og fraflyttet. Nå skal det brukes 97 mill. kroner på oppussing og ombygging.

Allerede i februar 1946 startet planleggingen av Samfunnshuset. En byggekomite med medlemmer fra arbeiderbevegelsen forkastet flere forslag til tomter i Kongens gate før de sammen med Steinkjer kommune startet arbeidet med det som ble landets første samfunnshus av sitt slag.