Flere brudd på alkoholloven på grendehusfestene i jula

Det var mye medbrakt alkohol rundt om på grendehusfestene i jula. 

Nyheter

Etter et felles informasjonsmøte med alle styrene i de mange grendehusene i Steinkjer kommune, er det fortsatt noen som tillater medbrakt alkohol. Det til tross for at det er forbudt hvis festen arrangeres av lag og organisasjoner, og det er søkt om skjenkebevilling.

– Vi ser at det fortsatt er en del medbrakt alkohol på noen av festene i grendehusene. Det til tross for at vi har gitt informasjon om det ikke er tillatt, sier rådgiver Hilde Rones Jensen i Steinkjer kommune.