Trenger 200 mill. ekstra til ny vei forbi Jådåren

Jådåren: Om vegprosjektet får tilført opp til 200 millioner kroner til, vil det bli full nyvegstandard fra Kvarving til Dyrstad, blant annet med nytt løp forbi Jådåren. 

ØSTVIK: Her står Jo Bernt Brønstad og Tove Melhus Romstad i det som skal bli Østvik-krysset. 

INFORMASJON: Jo Bernt Brønstad (t.h.) informerte formannskapet i Verran om vegprosjektet i denne uka. 

Nyheter

I de opprinnelige planene til Fv. 17-prosjektet skulle det bare gjøres utbedringer på strekningen fra Østvik til Dyrstad.

Etter at alle fem entrepriser på Fv. 17/Fv. 720-prosjektet var undertegnet, ble det hele 80 millioner kroner til overs.

– I de opprinnelige planene var det satt av 110 millioner kroner til å utbedre strekningen fra Østvik til Dyrstad, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Spesialrådgiver for samferdsel Sidsel Bryne fra fylkeskommunen legger til at de 110 millionene sto på en såkalt kuttliste. Dersom hovedprosjektet hadde kostet mer, ville man måtte ta fra potten på 110 millioner kroner.

God jobb

– Men siden Statens vegvesen har gjort en så god jobb her, ble det faktisk enda 80 millioner kroner til overs. 200 millioner kroner vil derfor bli brukt på strekningen Østvik til Dyrstad, sier Sidsel Bryne.

Strekningen Østvik til Dyrstad er delt inn i to etapper. Østvik til Kvarving og Kvarving til Dyrstad. Reguleringsplanen for Østvik-Kvarving er ute på høring, med frist til 16. februar.

– På den strekningen vil det bli full nyvegstandard. Det kan vi gjøre takket være at resten av prosjektet ble billigere, sier prosjekteringsleder Tove Melhus Romstad i Statens vegvesen.

Dersom det ikke kommer inn noen overraskelser fra høringa, ser vegvesenet for seg at entreprisen blir lagt ut i april, og at bygging kan starte i august/september i år.

Kvarving til Dyrstad

Det jobbes nå med en egen reguleringsplan for strekningen Kvarving-Dyrstad. Her vil blant annet en hovedkorridor for nyvegen forbi Jådåren bli lagt inn.

For at ny veg forbi Jådåren skal bli en realitet, må det bevilges mellom 180 og 200 millioner mer til prosjektet.

– Det er fylkeskommunen i gang med. Vi håper at Fylkestinget i april vil vedta at det legges inn en tilleggsproposisjon til den opprinnelige, sier Bryne.

Denne må bli godkjent i Stortinget. I planene til vegvesenet ser de for seg å kunne starte på den strekningen ved årsskiftet.

– For å finansiere dette, vil det ikke bli dyrere for bilistene per passering av bommen. Man må betale over en lengre tidsperiode, sier Bryne.

Dermed kan de kjørende regne med å betale bompenger i 15 år fra vegen åpner. Det endelige beløpet som skal betales i bompenger vil bli vedtatt i april/mai. I proposisjonen står det at det vil koste 22 kroner ved Dyrstad, 36 kroner ved Sprova, og 42 kroner på Strømnes for kjøring med bil til og fra Malm.

– Jeg tror ikke det vil bli store endringer på de endelige beløpene, sier Sidsel Bryne.