Nå skal det forhandles om Verrabotn

Verrabotn: Fra 2020 er dette området i Verrabotn en del av Indre Fosen kommune. Nå skal det forhandles om hvor mye Indre Fosen må betale Verran kommune. 

Nyheter

Etter vedtak om den nye kommunegrensa i Verrabotn, skal det nå forhandles om det økonomiske oppgjøret mellom Verran og Indre Fosen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fattet endelig vedtak om grensejustering mellom Verran og Indre Fosen kommuner. Verran kommune må starte forhandlingene med Indre Fosen kommune om det økonomiske oppgjøret. Dersom kommunestyret i Verran stemmer likt med formannskapet skal det nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av ordførere i Steinkjer og Verran, rådmann, assisterende rådmann, økonomisjef og økonomimedarbeider.

– Før vi kan forhandle, må det foretas et grundig utredningsarbeid om hvilke summer det vil bli snakk om, sier ordfører Anders Lindstrøm.

Han legger til at disse forhandlingen bør være ferdig i løpet av 2019, før Verran og Steinkjer slås sammen. Skulle man ikke bli enige, skal det gjennomføres ved skjønn etter gjeldende regler. Under forhandlingene kan Fylkesmannen være til hjelp for å komme til en avtale.