Får samme type lydanlegg som Nidarosdomen

Endelig blir det bra lyd i Steinkjer kirke

dugnadsgjengen: Fra venstre Stein Egil Krogstad, Asbjørn Nygård, Per Steinar Mikkelsen, Odd Arvid Møller, Inge Olaussen, Bjørnar Vesterdal (bak) og Magne Joar Vandvik.  Foto: trine

Sju pensjonister jobbet med tekniske forberedelser forrige uke

Kristin Storvig, kirkeverge
Nyheter

Takket være testamenterte gaver, støtte fra saniteten i Steinkjer, Sparebank1 SMN – og stor dugnadsinnsats, blir det nå montert et nytt lydanlegg i Steinkjer kirke.

Det er nok flere som har opplevd at det har vært vanskelig å høre hva presten sier i Steinkjer kirke. Behovet for bedre lydkvalitet har vært påpekt gjennom flere menighetsråds-perioder. Det forteller Kristin Storvig, som inntil for kort tid siden var leder i Steinkjer menighetsråd. Nylig fikk hun stillingen som kirkeverge i Steinkjer kommune, så nå er det Stein Egil Krogstad som er leder.