Får samme type lydanlegg som Nidarosdomen

Endelig blir det bra lyd i Steinkjer kirke

dugnadsgjengen: Fra venstre Stein Egil Krogstad, Asbjørn Nygård, Per Steinar Mikkelsen, Odd Arvid Møller, Inge Olaussen, Bjørnar Vesterdal (bak) og Magne Joar Vandvik. 

Sju pensjonister jobbet med tekniske forberedelser forrige uke

Kristin Storvig, kirkeverge
Nyheter

Takket være testamenterte gaver, støtte fra saniteten i Steinkjer, Sparebank1 SMN – og stor dugnadsinnsats, blir det nå montert et nytt lydanlegg i Steinkjer kirke.