Steinkjer-Avisa 25 ÅR SIA

Kamp mot rasisme

Ungdomskampanje mot rasisme: F.v. Hilde Stamnes Dahl (ARGIS), Lise Westerhus Bragstad (ARGIS), Ketil Lindseth (Unge Høyre), Rolf Edvard Sandvoll (ARGIS), Guri Størvold (N-T UMR), Kristin Wibe (Senterungdommen), og Parisa Radpey (Kulturutvalget NTDH).  Foto: Steinkjer-Avisa

Nyheter

«Steinkjer UMR (Ungdomskampanje mot rasisme) er sannsynligvis den første kommunekomiteen i landet som har kommet i gang med en kampanje, der målet er å mobilisere organisasjoner og lokale ungdomsmiljøer over hele landet til et felles krafttak mot kreft».