Verran kommune dømt til å betale to millioner

I den såkalte «mobbesaken» på Folla skole er Verran kommune dømt til å betale en erstatning på over to millioner kroner.

Inntrøndelag tingrett: 19. desember falt dommen i Inntrøndelag tingrett. Saksøker fikk medhold.  Foto: ukjent

Nyheter

I den første rettsrunden i tingretten ble Verran kommune frikjent. I ankesaken i Frostating lagmannsrett ble det blant annet ført to nye vitner. Der vant saksøker vant fram med sin sak. Verran kommune vedtok dommen. Før jul var erstatningssaken oppe i Inntrøndelag tingrett. Saksøker krevde en erstatning fra kommunen på 2.044.454 kroner, og at kommunen betalte saksomkostningen. I dommen som falt 19. desember ble kommunen dømt til å betale 2.022.494 kroner, og til å betale 276.411 kroner i saksomkostninger. Saksøker gikk på Folla skole fra høsten 1997, og gikk ut av 10.-klasse i 2003. Ifølge rådmann Torunn Austheim har ikke Verran kommune og forsikringsselskapet besluttet om dommen skal ankes eller ikke. Ankefristen er en måned. Når endelig dom foreligger, er det kommunenes forsikringsselskap som dekker eventuell erstatning og saksomkostning både for saksøker og kommunen. Egenandelen er på 50.000 kroner.