Trondheim har kommet en del nærmere

Det er mange ledere og andre som pendler til Trondheim etter at det ble ett Trøndelag.
Nyheter

Ett år etter at trøndelagsfylkene ble ett fylke, har mange ansatte både i Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen jobbet mye i Trondheim. Hver dag er det mange som pendler med Trønderbanen. Even Ystgård pendler i gjennomsnitt et par dager hver uke. Han er seksjonsleder på næring i fylkeskommunen.