Trondheim har kommet en del nærmere

Det er mange ledere og andre som pendler til Trondheim etter at det ble ett Trøndelag.
Nyheter

Ett år etter at trøndelagsfylkene ble ett fylke, har mange ansatte både i Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen jobbet mye i Trondheim. Hver dag er det mange som pendler med Trønderbanen. Even Ystgård pendler i gjennomsnitt et par dager hver uke. Han er seksjonsleder på næring i fylkeskommunen.

Ansatte begge steder

– Jeg har 12 medarbeidere i Steinkjer og 18 i Trondheim, så jeg må være på begge stedene. Og da tar jeg fortrinnsvis tog. Vi skal bruke rimeligste reisemåte, og det er uten tvil tog. Kjører jeg, koster det fylkeskommunen tre ganger så mye, sier Even Ystgård, som jobber mye på toget.