Nyttårskonsert på Egge

Lørdag inviteres det til nyttårskonsert i Egge kirke til inntekt for nytt kirkeorgel.

RESTAURERING: Kantor Kristin Eek og Håkon Kuntze i orgelkomiteen i Egge kirke ser fram til at orgelet fra 1952 skal få en sårt tiltrengt oppgradering. 

Nyheter

– Vi lover ei skikkelig trivsels-stund i kirka, sier Jan Bolle i orgelkomiteen i Egge kirke.

En rekke lokale aktører bidrar til konserten: Steinkjer gospelkor, Steinkjer damekor, Leif Terje Nilsen, Stål Westerhus, Jonas Skjeflo, Kirsten Knedal Andersen og Kristin Eek.

Restaurering av orgelet fra 1952 er kostnadsberegna til 2,3 millioner kroner, mens det til nå er samlet inn 364.000 kroner til nytt orgel.

Av de 12 kirkebyggene i Steinkjer er det Egge kirke som brukes mest til kirkelige seremonier, men har et orgel som er ustabilt og i dårlig stand. For å komme i mål er orgelkomiteen helt avhengig av bidrag fra privatpersoner og bedrifter.

– Konserter som denne er viktig både for den inntekten konserten gir og for å skape aktivitet som trekker folk til kirka. Konsert i Egge kirke med så dyktige musikere og sangere, er ikke dagligdags. Vi håper og tror at det kommer mange for å få en fin opplevelse i kirka, sier Jan Bolle, og legger til at konserten starter klokka 17.00 lørdag 12. januar.