Nesten 100 søkere til skogstilling

ATTRAKTIV JOBB: Skogsjef Pål Malmo (t.h.) har opplevd telefonstorm etter at Johnny Meiers etterfølger ble utlyst. 89 personer har søkt på stillingen til påtroppende utmarksansvarlig. 

Nyheter

1. januar var siste frist for å søke på stillingen som påtroppende utmarksansvarlig i Steinkjer kommuneskoger etter Johnny Meier, som går av med pensjon i 2020.