Kristin Storvig ny kirkeverge

Kristin Storvig (51) blir ny kirkeverge etter Gunnvald Granmo.

NY JOBB: Kristin Storvig tiltrer stillingen som kirkeverge 1. mars. Fram til da er Per Ivar Nicolaisen fungerende kirkeverge. 

Nyheter

1. mars tiltrer den nye kirkevergen i Steinkjer kirkelige fellesråd. Kristin Storvig arbeider som rådgiver ved fylkesbiblioteket.

– Ved siste kirkevalg ble jeg valgt inn i Steinkjer menighetsråd, og jeg har vært leder mye av perioden. Arbeidet med kirkesaker har gitt mersmak. Det er ikke få oppgaver, og det er ikke alltid enkelt, men det handler om kirka vår som betyr mye for mange, skriver Kristin på nettsidene til Steinkjer kirkelige fellesråd.

Fram til 1. mars vil Per Ivar Nicolaisen være fungerende kirkeverge, i tillegg vil Torbjørn Millerjord (kirkeverge i Verran) være i administrasjonen som økonomiansvarlig.