Oppdager og navngir nye dyrearter i Australia

Anders Hallan fra Steinkjer jobber ved Australian Museum i Sydney.

I FELTEN: Her har Anders Hallan og hans kolleger funnet en ny art av elvemusling (Lentidium dalyfluvialis) i Daly River i nordlige Australia. Saltvannskrokodiller er en vanlig forekomst i disse forholdsvis uberørte elvene. Foto: Richard Willan. 

Nyheter

 Anders Hallan jobber som marinbiolog i Sydney, Australia. Samarbeid med Naturhistorisk Museum i Paris og oppdagelse av nye dyrearter er en del av arbeidshverdagen.