Ivrige trimmere i Sørlia

Også i 2018 var det mange som tok turen til Utsikten og Jøtuln.

lille juleaften på Utsikten: Her koser deltagerne seg med bål, kaffe og julekaker. Rundt bordet fra venstre: Marit Moe, Inger Dahlen, Asbjørg Rønning, Terje Rønning og Åse Johansen. Foto: M. Hustad. 

Nyheter

Det har i mange år vært lagt ut trimbøker både på Utsikten og Jøtuln. Mange benytter området på sine turer, og da er det anledning til å notere sitt navn og antall turer en har.

Her er en oversikt over de som hadde flest turer i 2018, på henholdsvis Utsikten og Jøtuln:

Per Odd Sand – 189/189

Åse Johansen og Ronja – 183/183

Marit Moe og Bella – 165/0

Bjarne Loe – 162/162

Terje Rønning – 153/0

Wenche S. Svenning og Tina – 138/0

Trond Gystad – 138/138

Henrik Stjern Vanebo –124/124

Asbjørg Rønning – 107/0

Inger Dahlen – 94/0

Turid Bragstad Robertsen – 78/78