Legger til rette for lek og fysisk aktivitet

I 2019 skal to nye aktivitetsparker stå ferdig i Steinkjer.

VARIERT: Skolegården på omtrent 16 mål blir variert, blant annet med et kupert område. F.v. byggherreombud Jan Arild Mediaas, prosjektleder Pål Christian Berg i Steinkjerbygg KF og Hans Kristian Musum (t.v.), prosjektleder for Skanska. 

Nyheter

Flere store byggeprosjekt skal stå ferdig i 2019, deriblant nye Steinkjer skole og Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus. Her satses det også på uteområdene, spesielt ved nye Steinkjer skole som skal stå ferdig til skolestart i høst.