Thomas og Frida måtte ta sin epilepsisyke sønn ut av barnehagen

Loven stopper Petter (2)

HJEMME: Frida Overrein og Thomas Strand måtte ta Petter ut av barnehagen da de mistet 40 prosent av pleiepengene de får for å stelle et svært sykt barn. Petter tilbringer derfor dagene hjemme sammen med mamma, uten å kunne være sammen med andre barnehagebarn. 

Nyheter

Petter Strand har en vanskelig behandlingsbar epilepsi. På grunn av lovverket hadde ikke foreldrene noe annet valg enn å ta ham ut av barnehagen.