30 år ved Rolleivs grav

24. januar 1988 døde eieren av transportfirmaet Rolleiv Pedersen Transport AS i en alvorlig eksplosjonsulykke på Egge. Hver jul siden den gang har de ansatte i firmaet besøkt Rolleivs mor og hans grav.

tradisjon hver jul: Hver eneste jul siden Rolleiv Pedersen fra Stod døde i en tragisk eksplosjonsulykke i 1988, har de ansatte i transportfirmaet Pedersen Transport besøkt gravestedet hans på Forr kirkegård. Fra venstre Einar Olav Jacobsen, Morten Løvstad, Anders Kotte, Kåre Vegard Svenning og Oddbjørn Langfjord. Før de besøker gravestedet, bruker de å besøke Rolleivs mor, Ingrid Pedersen (93). Foto: Trine Binde Bratberg. 

Nyheter

– Vi som var ansatt hos Rolleiv Pedersen hadde alle et godt forhold til hans mor, Ingrid (93). Hun var telefonvakt i firmaet, for den gang hadde vi ikke hver vår telefon, sier Anders Kotte, som jobbet i firmaet da Rolleiv døde.