Kronikk fra ordfører Bjørn Arild Gram:

Et løft for samfunnshuset

HAR FORFALT: Over år har Samfunnshuset dessverre forfalt en del, både innvendig og utvendig. Derfor er det nå på høy tid at vi gjør noe med situasjonen, skriver ordfører Bjørn Arild Gram. 

Nyheter

Med budsjettvedtaket denne uka har kommunestyret lagt grunnlaget for at Samfunnshuset kan få en svært etterlengtet rehabilitering og oppgradering. I januar kommer Prosjekt Jakob opp til endelig beslutning, og opprustningen av Samfunnshuset er det første trinnet i kultursatsingen rundt torget. Det er på tide at vi løfter Samfunnshuset opp til den standarden det fortjener.

Samfunnshuset var et banebrytende byggverk og et stort løft for byen og arbeiderbevegelsen da det stod ferdig i 1952. Få år etter krigen greide man å gi byen et moderne rådhus og kulturhus, og det ble en modell for andre samfunnshus som senere ble bygd rundt omkring i landet. Når man ser på det omfattende romprogrammet som ble lagt til grunn for utbyggingen, og dermed hvilket stort økonomisk tiltak dette medførte, må man bli imponert over hvilken satsing dette var for byen den gangen.

Samfunnshuset er en av perlene i gjenreisningsbyen. Sverre Olsens modernistiske «funkis-bygg» omkranser sammen med Steinkjer kirke torget på en flott måte. Dette må vi ta skikkelig vare på! Over år har Samfunnshuset dessverre forfalt en del, både innvendig og utvendig. Derfor er det nå på høy tid at vi gjør noe med situasjonen. Det er i ferd med å bli ferdigstilt planer for en omfattende rehabilitering som kan starte over sommeren neste år, dersom kommunestyret gir sin endelige tilslutning nå i januar. Fasaden skal naturlig nok tas vare på, det er bare aktuelt med mindre endringer «bak» på bygget. Samtidig tilrettelegges det for en omfattende bruk av huset for framtida.

Det er nettopp bruken som er det sentrale. Vi kan bare greie å ta vare på Samfunnshuset dersom vi kan tilrettelegge det for aktiv bruk. Og jeg er opptatt av at Samfunnshuset ikke skal brukes til hva som helst. Det er nettopp et samfunnshus det er, og det er funksjoner for fellesskapet og allmennheten det bør tilrettelegges for i Samfunnshuset. I det oppussede Samfunnshuset skal derfor både en utvidet kulturskole for barn og unge, ungdomshus, universitetsbyens studenthus og aktivitetssenter for eldre ha sin plass, i tillegg til at en oppgradert Storsal og Litjsal og andre fasiliteter skal utgjøre et samfunnshus for byens behov.

Rehabiliteringen av Samfunnshuset er også et budskap inn i den debatten som har gått den siste tiden om vi bare skal rive for å sikre byens utvikling. Noen enkeltbygninger må forsvinne om vi skal kunne utvikle Steinkjer by for framtida, men det aller meste av gjenreisningsbyen har vi pålagt oss selv et bevaringsformål for. Og de store byutviklingsprosjektene medfører også at det blir mulig å ta vare på eksisterende bygninger av stor kulturhistorisk verdi. Samfunnshuset er et eksempel på dette.

Med Prosjekt Jakob kan Samfunnshuset igjen bli et flott og attraktivt kulturhus i området rundt Torget – hjertet i byen. Dette er en av brikkene i det omfattende arbeidet vi nå er midt inne i, for å sikre byens attraktivitet og kjernefunksjoner. Møbleringen av Torget, utviklingen av Rismelen aktivitets- og folkehelsepark, universitetsutbyggingen, utredningen av nytt parkeringshus og planleggingen av et nytt kulturbygg i området langs elva fra Atleten er andre elementer som trekker mot samme mål. Betydningen av byrommet, møteplassene og det estetiske er stor. Undervurder heller ikke kulturens kraft når vi skal peke ut retningen for framtida. Endelig skal Samfunnshuset igjen få det innholdet og den standarden dette banebrytende bygget fortjener!