Kjemper for fremtiden til 22 private barnehager

BEKYMRET: Dag Olav Stølan (Granstubben og Kringla barnehage), Trude Lien (Steinkjer Montessoribarnehage) og Mari-Hanne-Kristin Ringseth (Poppellunden barnehage) representerer 22 private barnehager som har påpekt flere feil i Steinkjer kommunes beregning av tilskud- dene til de private barnehagene. Nå ber de politikerne om å øke tilskuddet til den nasjonale satsen. 

Nyheter

Regnskapsrot og innsparing i de kommunale barnehagene – og en underfinansiert statlig bemanningsnorm – kan føre til nedleggelser av private barnehager.