Private aktører i Steinkjer sentrum ønsker å bidra i utviklingen som nå skjer

Praktgården er solgt

Olav Hougen har solgt bygården sin i sentrum til PLG Holding – familien Severeide. Prisen vil de ikke ut med, men markedsverdien er anslått til rundt 18 millioner kroner.

Måtte overtales: Carl Olav Severeide (venstre) måtte overtale sin far, Gunnar Severeide, (høyre) til å bli med på å kjøpe Olav Hougens bygård i Steinkjer sentrum. – Jeg er glad det er noen som har hjerte for Steinkjer som har kjøpt, sier Olav Hougen, som mener man har et ansvar i forhold til utviklingen som nå skjer i Steinkjer. – Det foregår en byfornyelse i Steinkjer. Det offentlige satser og bygger. Jeg ønsker at bygården min og sentrum skal utvikles i takt med det, derfor selger jeg til PLG Holding. De har større muligheter enn meg til å være med på utviklingen. Verden går videre, og det må jeg også, sier Hougen, som har tatt godt vare på det som var Rolf Hanssen-gården.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

– Det foregår en byfornyelse i Steinkjer. Det offentlige satser og bygger. Ja, det har ikke skjedd så mye i Steinkjer siden byen ble bygd opp etter krigen. Da er det viktig at de private også tar tak. Jeg måtte ikke selge Kongens gate 28, men verden er i endring både på kostnads- og inntektssiden, og da må man være større enn det jeg er for å være med på utviklingen. Familien Severeide kan gjøre det, sier Olav Hougen.