Kan spare 1,8 millioner kroner på flytting

I 2020? Ifølge ordfører Anders Lindstrøm er det et stort økonomisk potensial ved å flytte administrasjonen til Verraparken som kommunen selv eier. 

Nyheter

1. januar 2020 kan 21,7 årsverk i administrasjonen i nye Steinkjer kommune ha Verraparken som arbeidssted.