SalMar ser på Tjuin

DOBLING: I september 2017 åpnet SalMar sitt nye anlegg i Follafoss. Da ble det en dobling til 20 millionersmolt i året. I dag er settefiskanlegget i Follafoss verdens største.  Foto: SalMar

Nyheter

SalMar bekrefter at de ser på Tjuin som et alternativ til tomtevalg for en mulig utbygging.