Steinkjer-politikerne kritiske til Verran-budsjettet

TALTE IMOT: Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram gikk imot sine partikollegers budsjettforslag i Verran, hvor han spesielt påpekte at det ikke anbefales å bruke skatteinntekter som ikke er budsjettert i storting og regjering.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram advarer kommunestyret i Verran mot å vedta formannskapets innstilling til 2019-budsjett.

I formannskapsmøtet i Verran 27. november fikk Senterpartiets forslag til Verran-budsjett for 2019 fire stemmer (Sp og V). Arbeiderpartiets forlag ble dermed nedstemt. Dette ble formannskapets innstilling til kommunestyret, som skal vedta det endelige 2019-budsjett 13. desember. Stortinget har bestemt at budsjettforlagene til kommuner som skal slås sammen, skal behandles i fellesnemndene. Det ble gjort i går, og de store partiene i Steinkjer advarte i sterke ordelag kommunestyret i Verran om å vedta dette budsjettet. Først ute var Stein Erik Aalberg (Ap).