Steinkjer-politikerne kritiske til Verran-budsjettet

TALTE IMOT: Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram gikk imot sine partikollegers budsjettforslag i Verran, hvor han spesielt påpekte at det ikke anbefales å bruke skatteinntekter som ikke er budsjettert i storting og regjering. 

Nyheter

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram advarer kommunestyret i Verran mot å vedta formannskapets innstilling til 2019-budsjett.