Fem millioner i overforbruk i Malmlia

Malmlia: Nye veger, nye vannledninger, nytt avløp, gatebelysning og nye strømkabler i bakken har kostet mer enn det kommunestyret bevilget til prosjektet. 

Nyheter

Foreløpig har prosjektet i Malmlia kostet Verran kommune tre millioner kroner mer enn budsjettert.