Barnefattigdom i Steinkjer

Tøff tid for fattige barn

INGEN «Quick fix»: Unn Elisabeth Fjerstad (venstre), Marianne Vollen og hovedutvalgsleder Einar Haug (Ap) diskuterte barnefattigdom i Steinkjer. Det ble ingen konklusjon etter tirsdagens møte, men det jobbes tett på barn i familier med dårlig økonomi. Hovedutvalgslederen Einar Haug er fornøyd med orienteringen, men er samtidig klar på at de folkevalgte må jobbe videre med saken.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Etter en orientering om økende antall mottakere av økonomisk sosialhjelp, som gir overskridelser i helsebudsjettet, ble temaet barnefattigdom løftet fram i hovedutvalg for helse og omsorg i Steinkjer kommune.