Flere store og internasjonale selskaper ser på Tjuin med stor interesse

Store etableringer på gang

Jarle Kirkeberg og Jacob Br. Almlid i Bergmannsparken jobber også mye med hva resultatet av hva utredninga i varmtvannsressursene i gruva vil bringe fram, samt å få store mengder ferskvann fra Follavatnet ned til Tjuin til mulig fiskeoppdrett.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Batterifabrikk, kraftforproduksjon til landbruket, et helt nytt settefiskanlegg, i tillegg til fiskeoppdrett på land, kan bli etablert på Tjuin om alt slår til.

I brevs form og i et eget møte med formannskapet i Verran, har ledelsen i Bergmannsparken lagt fram sitt behov for å oppgradere infrastrukturen og forbedre hvordan Tjuin fremstår. Dette for å kunne lokke til seg framtidige selskaper, samt å få i havn tre store selskaper som har vist stor interesse for å etablere seg på Tjuin.