Flere store og internasjonale selskaper ser på Tjuin med stor interesse

Store etableringer på gang

Jarle Kirkeberg og Jacob Br. Almlid i Bergmannsparken jobber også mye med hva resultatet av hva utredninga i varmtvannsressursene i gruva vil bringe fram, samt å få store mengder ferskvann fra Follavatnet ned til Tjuin til mulig fiskeoppdrett. 

Nyheter

Batterifabrikk, kraftforproduksjon til landbruket, et helt nytt settefiskanlegg, i tillegg til fiskeoppdrett på land, kan bli etablert på Tjuin om alt slår til.