Oppgitt over Pasientreiser

Både fysioterapeut Øystein Bjørnes (venstre) og Hugo Bulling er oppgitt over hvor mye tid de må bruke for å dokumentere transport til og fra fysioterapeut/sykehus. – Det er ingen god, effektiv håndtering av pasienter det er lagt opp til. Det er heller motsatt, sier Bjørnes. 

Vi er lei oss for de problemer våre pasienter har opplevd, men Helse N-T HF har ingen innflytelse

Øystein Sende
Nyheter

Hugo Bulling hevder Pasientreiser sier han skal bruke en vei som ble lagt ned i 1957. Hver gang han er til behandling et sted, må han krangle med Pasientreiser om antall km.