Oppgitt over Pasientreiser

Både fysioterapeut Øystein Bjørnes (venstre) og Hugo Bulling er oppgitt over hvor mye tid de må bruke for å dokumentere transport til og fra fysioterapeut/sykehus. – Det er ingen god, effektiv håndtering av pasienter det er lagt opp til. Det er heller motsatt, sier Bjørnes.  Foto: trine

Vi er lei oss for de problemer våre pasienter har opplevd, men Helse N-T HF har ingen innflytelse

Øystein Sende
Nyheter

Hugo Bulling hevder Pasientreiser sier han skal bruke en vei som ble lagt ned i 1957. Hver gang han er til behandling et sted, må han krangle med Pasientreiser om antall km.