Budsjettforslaget fra Sp, H, Frp, V og KrF

Kontroll på 1,8 milliard

Etter noen uker med tallknusing la flertallet fram deres alternative budsjett for 2019 og de neste tre årene. Fra venstre Christine Agdestein (H), Tor Arne Garnvik (V), Øystein Bjørnes (H), Bjørn Arild Gram (Sp), Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp), Kristoffer Vikan (Frp) og Arnhild Bilstad Opdal (KrF).  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Flertallspartiene flytter på 2,3 millioner kroner i et samlet kommunebudsjett på 1,8 milliarder kroner.

– Det er stramt, men i det store bildet har vi kontroll. Samtidig skyver vi på en del utfordringer, så arbeidet med innsparing og effektivisering må fortsette, sa ordfører Bjørn Arild Gram da budsjettet sto på dagsorden i formannskapet torsdag.