Sjekk om ditt favoritturmål er kartlagt

Nå er alt av registrerte friluftsområder samlet i et kart med informasjon om hvert enkelt området. Kartet viser blant annet «særlige kvalitetsområder» (markert rødt på kartet), som Eggevammen, Egge museum, Sigridstien, Furuskogen og Holmen, og «leke- og rekreasjonsområde» (markert med grønt). 

Nyheter

I et nytt kart kan du sjekke om ditt favoritt leke- og turområde er med.