Parkering under torget

Nå skal deler av sentrum stokkes om for å legge til rette for den storstilte kultursatsingen.

Kulturhuskvartalet: Nå starter arbeidet med omregulering av Kulturkvartalet. Området strekker seg fra Rismelen til Jernbanebrua, og vil handle mye om trafikkmønster og parkering. Forslag til planavgrening er vist med stiplet rød strek på kart.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Før et endelig vedtak og oppstart av Prosjekt Jakob, som omfatter nytt kulturhus og renovering av Samfunnshuset, må det til en ny detaljregulering for området.

Norconsult har fått oppdraget med å utarbeide ny reguleringsplan, og denne uka ble det varslet oppstart av arbeidet. I varslet er det lagt med et referat fra oppstartsmøtet, som gir en pekepinn på temaene i det kommende planarbeidet.