Ny innbyggerundersøkelse:

Klar for både ris og ros i Folkestemmen

UNDERSØKELSE: Nå inviteres alle innbyggerne i Verran og Steinkjer til å si sin mening om nye Steinkjer. Den nettbaserte undersøkelsen kan besvares på mobil, nettbrett eller pc – og det vil også bli sendt ut sms-varsling om undersøkelsen. Målet er at minst 10 prosent av innbyggerne deltar. 

Nyheter

Med 28 spørsmål ønsker Nye Steinkjer kommune (Steinkjer og Verran) å få svar på hva innbyggerne mener om en rekke tema.

– Formålet med Folkestemmen er å skaffe informasjon om hva innbyggerne mener om boforhold, politikk, nærmiljøet sitt, trygghet og trivsel, samarbeid og dialog med kommunen, sier Grethe Waaseth i Steinkjer kommune.

Den nettbaserte innbyggerundersøkelsen startes i dag, fredag. Målet er at minst 10 prosent av innbyggerne svarer på undersøkelsen. I 2013 ble den første Folkestemmen gjennomført i Steinkjer kommune. Da svarte over 1.800 innbyggere på undersøkelsen.

Eksempler på spørsmål

Her er et utvalg av påstandene i undersøkelsen, som deltakerne kan si seg enig eller uenig i:

– Jeg opplever at min kommune er en god kommune å bo og vokse opp i.

– Jeg opplever at min kommune leverer tjenester som er tilpasset innbyggernes behov.

– Min kommune har en sunn økonomi.

– Min kommune er en attraktiv arbeidsgiver.

– Det finnes gode muligheter for å drive med fysisk aktivitet.

– Det er god tilgang på kulturaktiviteter.

– Vi har et levende sentrum i Steinkjer by.

– Det er god tilgang på boligtomter.

– Jeg opplever at min kommune er en god kommune å bo og vokse opp i.

Anbefaling

Videre i undersøkelsen bes innbyggerne svare på om de vil anbefale venner å flytte til sitt nærområde. Spørsmålet følges opp med et spørsmål om årsaker, enten svaret er ja eller nei.

Her er noen svaralternativer for dem som vil anbefale sitt nærområde:

– Det er mange steder å møtes.

– God dugnadsinnsats og initiativ.

– Det vi trenger i hverdagen er godt tilgjengelig.

– Lett å få relevant jobb.

– Gode sykkelstier og turløyper

– Lett for begge ektefellene å få relevant arbeid.

Spørsmål om kulturhus

Det stilles også et spørsmål om det er negativt eller positivt at det investeres i nytt kulturhus. Her det også mulig å krysse av at man har ingen mening.