Remi Ressem er kongen av gjenbruk

Han er Malms svar på Reodor Felgen

GULL: For Remi Ressem er det aller meste som ligger rundt bedriftsbygningen på Tjuin gull verdt. En del av skrotet er naturlige ting å ha når man driver tungbilverksted og eget dekkverksted. Når det blir mange nok dekk som skal kastes, blir de kjørt bort. 

Nyheter

Gjenbruk blir stadig mer aktuelt både nasjonalt og internasjonalt, og det er noe som har fulgt Remi Ressem lenge. Siden han var guttunge har han reparert eller bygd nye ting av det andre for lengst ville ha kastet.