Felleskjøpet vil bygge over Hamnegata

Forslag: Innenfor den røde streken ønsker Felleskjøpet å bygge ny butikk og verksted. Det betyr at Hamnegata, som er en kommunal veg, bygges over. De tre byggene innenfor området skal rives. Skisse: Norconsult.  Foto: Norconsult

Nyheter

Norconsult har på oppdrag fra