God framdrift på nyvegen

Nyheter

Anleggsarbeidet pågår nå for fullt på alle deler av anlegget fra Østvik i øst, til Malm i vest og til Sprova i nord.

- Vi har god framdrift i alle deler av anleggsarbeidet. For noen uker siden begynte vi også opp på den 2,3 kilometer lange strekningen fra Østvik til Beitstadsundet. Vi er dermed i gang på alle deler av anlegget, sier prosjektleder Jo-Bernt Brønstad i Statens vegvesen.

Under følger bilder som Statens vegvesen har tatt av ulike deler av vegarbeidsområdet.