14. november er Verdens diabetesdag

Vil spre informasjon om diabetes

MARKERER DIABETESDAGEN: Denne gjengen fra diabetesforbundet i Steinkjer og omegn inviterer til åpent, gratis møte med foredrag på Steinkjer videregående den 14. november. Fra venstre Turid Olsen, Arvid Løfblad og Laila Roel.  Foto: Tore Vikan

Nyheter

Over 200.000 nordmenn er diagnostisert med diabetes, men mange kan gå rundt med sykdommen uten å vite om det.

Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens. Diabetes finnes i ulike varianter, men felles for alle typene er at blodsukkeret svinger og må reguleres av den enkelte.

Neste onsdag, den 14. november, er det Verdens diabetesdag. Den dagen vil lokallaget av diabetesforbundet benytte til å spre informasjon både til de som har diabetes, til deres pårørende, og til personer som kan være i faresonen. Det blir åpent, gratis møte i kantina på Steinkjer videregående med foredrag om diabetes, mat og trim, samt servering av dia-vennlig snacks.

– Det er mange uoppdagede tilfeller. Selv gikk jeg rundt med diabetes lenge uten at det ble oppdaget, og det medførte et slag og tap av 50 prosent av synet, forteller Arvid Løfblad. Hans diabetes ble oppdaget tilfeldig, men i ettertid ser han at det var faresignaler der:

– Jeg trente ganske mye før og var i god form for alderen, men jeg drakk alltid veldig mye etter trening, og var mye tørst. Det er et av de vanligste faresignalene på diabetes, i tillegg til utmattethet, samt prikking og dårlig blodsirkulasjon i beina, med påfølgende frysing, sier han.

Diabetesforbundet vil også mytene og fordommene rundt diabetes til livs.

– Det er jo flere former for diabetes, og det er en utbredt myte at diabetes II er en livsstilssykdom som er selvforskyldt, men det er mer sammensatt enn som så. For noen er det genetisk, og i tillegg er det en høna-eller-egget-situasjon: kanskje enkelte er "daffe og inaktive" fordi de har diabetes, og ikke motsatt, påpeker Turid Olsen.

Med det åpne møtet håper de spesielt å nå ut til grupper som de normalt ikke når ut til, f.eks. studenter og innvandrere.

– Diabetes rammer så mange at det er en folkesykdom, og vi håper derfor å nå ut bredest mulig. Dette angår mange, sier Laila Roel.

Tidligere på dagen er det også et arrangement på biblioteket i regi av kommunen og Frisklivssentralen i anledning Verdens diabetesdag.