Steinkjer Sentralkjøkken blir enhet Ernæring

Nytt navn, nye oppgaver

NAVNEENDRING: Fra neste år endres navnet fra Steinkjer sentralkjøkken til Enhet ernæring. – Sentralkjøkken har blitt et negativt ladet ord, sier enhetsleder Freddy Nessan Østborg. Her tas det gamle skiltet ned av Tor Even Skjemstad og Mikal Ole Kvamseng i Steinkjerbygg.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Nytt utstyr for fire millioner kroner, oppsiktsvekkende lavt sykefravær og nytt navn fra nyttår.