Nei til større hytter i Steinkjer

Det blir ingen endring av hyttestørrelsene i Steinkjer etter behandlingen av kommunedelplanens arealdel. Arkivbilde: Trønder-Avisa. 

Nyheter

Mange hytteeiere i Steinkjer er skuffet etter at politikerne sa nei til større hytter etter innsigelse fra fylkesmannen.

Da kommunedelplanens arealdel ble behandlet i formannskapet tidligere i år var det flertall for å øke hyttestørrelsen i Steinkjer. Fra maksimalt 80 til 100 kvadratmeter innenfor 100-metersbeltet, og fra 100 til 120 kvadratmeter utenfor 100-metersbeltet.

Fylkesmannen varslet derimot innsigelse på større hytter innenfor 50 meter fra vassdrag og 100 meter fra sjø. Det resulterte i at rådmannen trakk forslaget, som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret forrige torsdag.

Innsigelsen fra Fylkesmannen gjaldt kun størrelsen på hyttene nærmeste vassdrag og sjø, men rådmannen trakk også forslaget om større hytter utenfor 100-metersbeltet. Det begrunnes med at det vil bli for store forskjeller på hyttestørrelsene.

Det vil bli en ny runde om hyttestørrelser i forbindelse med kommunesammenslåingen av Verran og Steinkjer i 2020.