Fylkesmannen stopper boligplaner

Motstand i elvekanten

TAS UT: Det nye boligområdet på Midjo, markert gult på kartet, tas ut av kommunens arealplan etter innsigelser fra Fylkesmannen. Av hensyn til verdiene i kantsonen langs Ogna, som et varig verna vassdrag, fremmer Fylkesmannen innsigelse til boligområdet.  Foto: Steinkjer kommune

Nyheter

Planene om nye boliger langs Ogna fikk tommelen opp av Steinkjer kommune, men møter motstand fra Fylkesmannen.